12.00 /τεμάχιο
12.00 /το κιλό
12.00 /το κιλό
12.00 /το κιλό